Học cách bố thí

29.5.14

Một người nghèo hỏi Đức Phật :

Tại sao con nghèo như thế?

Phật nói :

Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.

Người ấy nói :

Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.

Học cách bố thí
Học cách bố thí

Đức Phật dạy :

Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :


1. Nhan thí – Bố thí nụ cười,

2. Ngôn thí – Bố thí ái ngữ, nói lời hay.

3. Tâm thí – Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.

4. Nhãn thí – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.

5. Thân thí – Bố thí hành động nhân ái.

6. Tọa thí – Bố thí nhường chỗ cho người cần.

7. Phòng thí – Bố thí lòng bao dung

Hành động nhân ái
Hành động nhân ái

Lời bàn:

Nhiều người cho rằng bản thân lo cái ăn chưa đủ, bố thí làm gì? Nói thế khác nào người nông dân có miếng ruộng tốt lại nói:

"Tôi làm gì có tiền mua lúa giống, tiền để ăn tốt hơn."

Có rất nhiều cách bố thí, ngoài bố thí tiền bạc còn có thể nhặt một mảnh chai ngoài đường để người khác không giẫm phải, an ủi người tuyệt vọng, dắt cụ già qua đường, xách giúp cháu bé cái cặp sách nặng…Và cách bố thí tốt nhất là Pháp thí, giúp người đời hiểu lý nhân quả tội phúc để có cách ứng xử thích hợp, có cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai.

Chỉ sợ bản thân mình không cố gắng mà thôi, muốn bố thí để tạo phúc cho mình có thể làm bất cứ lúc nào.
home
 
Back to Top