12 Qui tắc vàng cho cuộc sống

14.7.14

Trong cuộc sống luôn có những quy tắc bạn nên thực hiện theo. Dưới đây sẽ là 12 quy tắc vàng giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.

Hãy cùng xem bạn có được bao nhiêu trong số đó nhé!

Nếu bạn là người gợi mở ra, hãy biết cách đóng nó lại.

Nếu bạn là người khởi động, thì hãy biết cách tắt nó đi.

Nếu bạn là người khóa, hãy biết cách mở.

12 Qui tắc vàng cho cuộc sống
12 Qui tắc vàng cho cuộc sống

Nếu bạn là người làm hỏng, hãy thừa nhận điều đó.


Nếu bạn thực sự không sửa được, hãy nhờ người có thể làm được điều đó.

Nếu bạn mượn ai thứ gì, hãy nhớ trả lại.

Nếu bạn đánh giá một điều gì đó, hãy suy xét cẩn thận về nó.

Nếu gây ra rắc rối, hãy là người giải quyết nó.

Nếu bạn tạo ra sự thay đổi
Nếu bạn tạo ra sự thay đổi

Nếu bạn tạo ra sự thay đổi, hãy biết cách đưa mọi thứ trở về vị trí cũ.

Nếu muốn dùng đồ của người khác, hãy xin phép họ.

Nếu không biết cách lắp ráp nó, hãy để yên nó như thế.

Nếu đó không phải chuyện của bạn, đừng hỏi gì cả.
home
 
Back to Top