Sống đơn giản

23.5.14

Khi bạn im lặng,

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe,

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.


Khi bạn nói,

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ, 

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

Sống đơn giản
Sống đơn giản

Khi bạn nói về những điều to lớn

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng,

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.Khi bạn nói về những điều rất đời thường

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị, 

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.


Khi bạn hy sinh

Những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”, 

Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.


Khi bạn sống thật
Khi bạn sống thật

Khi bạn sống thật

Những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn, 

Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.


Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình!


Không ai hoàn hảo nên mình không ích kỷ, sống tử tế và biết người biết ta là được rồi, phải không các bạn?
home
 
Back to Top