Hạnh phúc là gì?

19.1.13

Hạnh phúc không phải là ga mà bạn đến, mà là cách thức đi đến đó.

Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là : Có cái gí đó để làm, có ai đó để yêu, và có gì đó để hy vọng.

Hạnh phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác.

Người ta bất chợt nhận ra hạnh phúc như họ bất chợt thấy một chú bướm trong rừng vào mùa đông.

Hạnh phúc là gì 1
Hạnh phúc là gì?


Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động.

Tất cả chúng ta lấy hạnh phúc làm mục đích sống; chúng ta có cuộc sống khác biệt nhưng mục đích sống đều giống nhau.

Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn.

Hiến pháp chỉ cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn... Hạnh phúc là khi bạn muốn những gì bạn có.

Bạn cảm thấy hạnh phúc khi nào? hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi nhé!
home
 
Back to Top